CDA Hoogeveen weet dat er in Hoogeveen zorgvuldig wordt omgegaan met boetes voor bijstandsgerechtigden. Toch zijn ons in de gesprekken wel eens kwesties voorbij gekomen waarbij we ons afvragen ‘had dit nu gemoeten’. Daarin speelt de participatie-wet een rol.  Het niet voldoen aan de informatieplicht zorgt automatisch voor (strenge) boetes. Gelukkig hebben 6 partijen in de tweede kamer voorgesteld dat gemeenten niet meer verplicht worden om bij overtreding van de regels een boete op te leggen en bijstand terug te vorderen. Ook voor Hoogeveen zullen we formeel hierop moeten wachten. In de praktijk hoopt het CDA dat er met gezond verstand wordt omgegaan met de boete-regels.