Bronnen

In de periode juni 2021 tot november 2021 zijn vele bronnen geraadpleegd om tot deze opvatting te komen:

 • Interview Peter Heijkoop (wethouder CDA Dordrecht)
 • Interview René Smid (beleidsambtenaar Voorschoten)
 • Interview Friso Douwstra (wethouder CDA Leeuwarden)
 • Interviews Jan Zwiers en Herman Voss (wethouder en beleidsambtenaar Hoogeveen)
 • Beantwoording schriftelijke vragen door Marco Schonewille, Arthur Overgoor Peter Jansen en Herman Voss (gemeente Hoogeveen);
 • Arbeidsmarkttransistie, naar meer waarde en meer werk, Wilthagen en Stolp van NSVP en NIAS, 2021;
 • Simpel Switch op de kaart, Movisie 10 december 2020;
 • Boek Een nieuw contract, Dr. P. Omtzigt
 • Boek Gezond verstand in het sociaal domein, van systeemdenken naar mensdenken, Anne Vrieze
 • Workshop ‘Radicale verandering’ met Divosa-directeur E. Dannenberg;
 • Betere Bijstand, door Prof. Dr. Monique Kremer
 • Motie één regeling, november 2019
 • Beantwoording motie één regeling, juni 2020
 • Interview met bijstandsgerechtigden uit Hoogeveen (namen bekend bij auteurs)
 • Interview met voorzitter en secretaris van cliëntenraad sociaal domein (augustus 2021);
 • Interview met bestuur van stichting leergeld (augustus 2021)
 • Goud voor de participatiemaatschappij,
 • Interview Rene Peters (woordvoerder sociale zaken CDA Tweede kamerfractie, april 2021)
 • Huidige inkomenssysteem, onvoldoende om armoede tegen te gaan, NIBUD, 2020
 • Van bijstand naar betaald werk loont in Voorschot, P. de Bruijn, wethouder Voorschoten, juli 2020;
 • Informatiebrief ‘onderzoek armoedeval Voorschoten 2020’, juli 2020;
 • Minimabeleid 2019-2022 gemeente Voorschoten, afdeling WIJZ,
 • Een gift van 100 euro mag wel, maar tas boodschappen van 100 eur niet, Trouw, 24 aug 2021
 • Oproep Deltalplan Bestaanszekerheid, R. Groot Wassink (wethouder Amsterdam) en P. Heijkoop (wethouder Dordrecht)
 • Van verwaarlozing naar echte aandacht, Tijdschrift voor sociale vraagstukken, najaar 2020
 • Armer dan nodig door schaamte of gedoe, Trouw, 17 juni 2021
 • Armoe en schulden Nederland uit! Movisie, 2016
 • Rijk belemmert gemeenten in armoedebeleid, Trouw 14 juni 2021
 • Oog voor Sam, integraal schulden, armoede en minimabeleid 2019-2022, Gemeente Emmen, najaar 2018
 • Technische toelichting op de regionale monitor brede welvaart, CBS, november 2020
 • Bouwstenen voor een nieuw armoedebeleid in de gemeente Leeuwarden, 16 maart 2021
 • Gemeenten versoepelen bijstand, Trouw, 18 maart 2021
 • De baan als basis, publicatie wetenschappelijk instituut CDA, oktober 2018
 • Werklozen in de bijstand door karig kabinet, Linda Voortman (wethouder Utrecht) september 2019
 • Een menselijk minimabeleid is een hele opgave, Trouw, 4 mei 2021
 • Stelsel voor uitkeringen is te rigide, Trouw, 3 mei 2021
 • Een foutje maakt je geen fraudeur of probleemgeval, Trouw 31 mei 2021,
 • Gemeente wordt creatief met bijstand, de Verdieping, 29 juni 201
 • Naar een nieuwe baan zonder gekmakende versnippering, Financieel dagblad 16 juni 2021
 • Hervorming van de bijstand onontkoombaar, Trouw 28 december 2021
 • Stel werkfonds in om tweedeling tegen te gaan, Trouw, 5 mei 2021
 • Eindelijk weer een baan na langdurige bijstand, Wethouder H van Olden (Den Bosch) en S. van de Ever (Weener XL)
 • Samenspel landelijke en gemeentelijk inkomensbeleid. Een onderzoek naar de armoedeval in gemeente Midden-Groningen, Stimulanz, mei 2020
 • Samenspel landelijke en gemeentelijk inkomensbeleid: een onderzoek naar de armoedeval bij 34 gemeenten, Stimulanz, oktober 2019
 • Een gaaf land laat kinderen niet in armoede leven, Ester-Mirjan Sent, 1e kamerlid PvdA, 4 augustus 2021
 • Gemeente spelen belangrijke rol bij ontstaan én oplossen van armoedeval, sociaal planbureau Groningen, 21 januari 2021
 • Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? M.A. Allers (Coelo) en J. den Heeten (SGBO), 20 maart 2000
 • Gemeente Den Haag stoft de moedermavo af, Trouw 23 december 2020
 • Armoede toegenomen onder werkende Nederlanders, Financieel Dagblad, 3 oktober 2018
 • Handreiking Jongeren Perspectief Fonds, Schuldenlab 070, society Impact, januari 2018
 • Basisinkomen lijk probaat medicijn in Amerikaanse steden, Trouw 27 maart 2021
 • Aanpak Armoede moet niet op formatie wachten, S. van Dijk en prof. M. Canoy, 19 maart 2021
 • Hoe het geld verdween uit Stadskanaal, Trouw 3 maart 2021
 • Straf samenwonen niet af met kostendelersnorm, M. Sturkenboom, K. Jong en L. Lameiro Garcia, maart 2021
 • Spijkerharde reactie op bezuinigingen minima, Dagblad van het Noorden, H. Buit, 20 maart 2021
 • Christelijk Hoogeveen: terug naar de armenwet? A. en A. Gunnink in Hoogeveensche Courant, 21 december 2020
 • Werkwijzer Verrekening parttime inkomsten, Divosa, februari 2019
 • Naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen, Regie aan kandidaten en werkgevers, Social Enterprise, 31 mei 2021
 • Zo maken we het verschil, paspoort Werk, inkomen en zorg, Gemeente Amersfoort (via Hillegonde Kiewiet), ontvangen 11 oktober 2021