We vinden als CDA wel dat als het maar een klein beetje mogelijk is we een minimale tegenprestatie mogen verwachten. Trede 1 en 2 van de trap spreken daar ook van als het gaat om ‘burgerschap’ of ‘vrijwilligerswerk’. Dit onderscheiden we van de instapbaan of de wijkbasisbaan.

Daarbij willen we natuurlijk alle wettelijke voorwaarden in acht nemen: Moet ik een tegenprestatie doen voor mijn bijstandsuitkering? | Rijksoverheid.nl en zeker ook artikel 7 van VN-rechten van de mens. Wij zijn geen voorstander van een verplichte tegenprestatie. Natuurlijk kan in onze beleving een dwingend en moreel appel gedaan worden op de mensen die qua gezondheid ‘best iets kunnen doen’.

Bij burgerschap denken we aan incidentele inzet voor de directe fysieke of sociale omgeving:

 1. Bij springen bij onderhoud van wijkgebouw;
 2. Activiteiten doen bij wijk of stadsevenement;
 3. Tijd besteden aan ‘Nederland Schoon’;
 4. Meehelpen bij het onderhoud van een speeltuin
 5. Sneeuwschuiven bij een verzorgingstehuis
 6. Voorlezen op een basisschool
 7. Boodschappen doen voor ouderen
 8. Beheren van een fietsenstalling
 9. Meehelpen in een bibliotheek

We onderscheiden dit weer van vrijwilligerswerk omdat daar vaak sprake is van;

 1. Langdurige betrokkenheid
 2. Meer uren
 3. In opdracht van een coöperatie, vereniging of een stichting met (lange termijn) doel.