Categorie: Overzicht

Overzicht

Waarom dit platform

Wij schreven ‘nieuw sociaal Hoogeveen’ in zomer 2020. Daarmee willen we een antwoord geven op de uitdagingen die zich voordoen in het sociaal domein/participatiewet. Daarmee willen we kijken wat we kunnen doen aan een sociaal, actief en rechtvaardig beleid. Waarom?

Uitnodigingen en bijeenkomsten

Speech René Peters

De afgelopen maanden werkte de fractie van  CDA Hoogeveen aan plannen voor de vernieuwing van het sociaal domein. Zo’n 43 ideeën werden opgetekend. Om deze toegankelijk te communiceren en om in contact te komen met veel ervaringsdeskundigen uit Hoogeveen of ver daar buiten is het…

Overzicht

Partij van de Samenleving

De website ‘nieuwsociaalhoogeveen.nl’ is een initiatief van het CDA, de partij van de samenleving. Gericht op de samenleving. Met dit platform zoeken we contact met ervaringsdeskundigen, politieke collega’s en veel mensen die als vrijwilliger iets willen betekenen voor gezinnen in armoede, voor hardwerkenden met laag…

Overzicht

Uw idee is welkom

Deze website is bedoeld om uw ideeën rondom ‘hoe maken we een nieuw sociaal Hoogeveen’ op te  halen. U kunt uw idee als reactie op deze post op schrijven, wilt u in contact komen met ons of de CDA fractie dan kunt u mailen naar…

Overzicht

René Peters spreker online debat

Op vrijdag 3 december wordt om 16.00 online gesproken over diverse visies en acties die CDA Hoogeveen bedacht heeft in het kader van haar onderzoek naar ‘Nieuw Sociaal Hoogeveen’. Gastspreker is René Peters. René op bezoek bij jeugdzorginstelling in Berkelland Drs. René Peters is tweede…

Alle acties, Overzicht

Trap uit bijstand

Als Christendemocraten blijven wij van mening dat we moeten blijven werken aan uitstroom van mensen met een uitdaging op de arbeidsmarkt. Uitstromen is daadwerkelijk niet meer afhankelijk zijn van de bijstandsregelingen, maar we weten dat dit niet voor iedereen is weggelegd of heel moeilijk zal…

Uitnodigingen en bijeenkomsten

Aanmelden 3 december 21

Op 3 december 2021 houden we een online debat over de onderwerpen die op deze website als ‘discussiepunten’ zijn uitgewerkt. Hoe ziet u deze acties? Zijn ze haalbaar? En vooral gaan ze de Hoogeveense minima verder helpen? We willen de minima helpen uit de kelder…