Categorie: Praktisch

Burgerschap, Praktisch

Maatschappelijke stage in Hoogeveen

In het kader van Nieuw Sociaal Hoogeveen zouden we kunnen starten met de (vrijwillige, mogelijk later verplichte?) maatschappelijike stage. CDA en CDA Hoogeveen zijn hier een groot voorstander van. Geeft Hoogeveen hier wel voldoende gas op?

Praktisch

Gratis ID

Afgelopen jaar heeft de gemeente bezuinigd op minima-pakket. Daarmee is ook de gratis ID voor jongeren in de bijstand weggestreept. Het CDA heeft bij nader inzien gemeend dat dit niet had gemoeten. Daarom stellen wij voor om de mogelijkheid om een gratis ID te krijgen…

Praktisch

Uitgestelde koffie

In zomer 2021 bedacht Hetty Bouius dat het in Hoogeveen ook best zou kunnen werken. Het concept van de uitgestelde koffie. Vervolgens gingen enkele leden van de CDA-fractie aan de slag en benaderden 8 horecabedrijven uit Hoogeveen. Tot hun geluk willen ze allemaal mee doen….