Enkele suggesties om de communicatie te verbeteren.

CDA is van doordrongen dat de mensen met uitdaging ook moeite hebben met een woud aan regels en dat deze ook vaak geschreven zijn in ambtelijke/juridische taal. Wij roepen op om te werken aan:

  1. Toegankelijke taal. En bijvoorbeeld te starten met ‘Brieven Challenge’ zoals bij UWV gestart is. Ook het project ‘Huh wat bedoel u’ van Stichting Lezen en schrijven is een goede optie.
  2. Digitaal toegankelijk, maar ook een traditionele map met benodigde documenten zou (bij uitzondering) een optie moeten zijn;
  3. Meer visualiseren zoals wij zagen in Leeuwarden: (276) Jongeren en bijstand, hoe zit dat? – YouTube