Op vrijdag 3 december tussen 1600-1800 uur wordt een online debat gehouden over ‘nieuwe sociaal Hoogeveen’ en specfiek op actief, sociaal en rechtvaardig minimabeleid voor Hoogeveen. Over activeren van minima, over zinvol tijdsbesteding, wijkbasisbanen maar vooral ook hoe kom je aan werk. Hoe ziet CDA de instapbaan. En ook wat mag je bijverdienen in Hoogeveen. Mag je een gift krijgen en zo ja hoeveel. Dit debat kun je bijwonen door je aan te melden op info@nieuwsociaalhoogeveen.nl. Spreker op het debat zal RenĂ© Peters zijn. RenĂ© is tweede kamerlid en oud-wethouder van Oss. Hij is zeer betrokken bij sociale zaken en jeugd in het bijzonder.