Op vrijdag 3 december wordt om 16.00 online gesproken over diverse visies en acties die CDA Hoogeveen bedacht heeft in het kader van haar onderzoek naar ‘Nieuw Sociaal Hoogeveen’. Gastspreker is René Peters.

René op bezoek bij jeugdzorginstelling in Berkelland

Drs. René Peters is tweede kamerlid (o.a. woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid) en oud-wethouder sociale zaken in Oss. In zijn biografie leest u het volgende:

“Haags beleid verbinden met de praktijk”

Van jongs af aan was ik actief voor de kerk en in het verenigingsleven, maar na mijn studie wilde ik me ook voor de maatschappij inzetten. Ik werd bestuurslid bij de lokale afdeling van het CDA in Oss en van het één kwam het ander. Ik werd uiteindelijk wethouder sociale zaken, zorg, jeugd, onderwijs en integratie in mijn stad. Oss is mijn thuis. Daar ga ik echt nooit meer weg.

Hart en ziel

Ik heb als wethouder gezien hoe beleid dat in Den Haag bedacht is in de praktijk verkeerd kan uitpakken op de werkvloer en in de wijken. Volgens mij kan dat anders. De kans om in Den Haag dingen te veranderen, heb ik daarom met beide handen gegrepen. Ik wil niet alleen van mijn eigen leven iets maken, maar ook van dat van de mensen om mij heen. Hoe verder die invloed kan reiken, hoe liever. Als Kamerlid kan ik het beleid, waar heel veel mensen mee te maken krijgen, beter maken. Dat doe ik met hart en ziel.

U kunt René ook kennen van de podcast rondom jeugdzorg. In vele tientallen gesprekken legt hij de problemen in de jeugdzorg bloot en draagt daarbij ook oplossingen aan. 

Plannen CDA Hoogeveen

Het CDA Hoogeveen streeft sinds juni 2020 naar vernieuwing van sociaal beleid in Hoogeveen. De afgelopen jaren zijn er diverse bezuinigingen doorgevoerd (en even zoveel tegen gehouden) op de minimaregelingen. CDA Hoogeveen heeft ingestemd met afschaffing van regelingen die te weinig toegevoegde waarde kenden. Daarbij realiseert CDA Hoogeveen zich wel dat rondkomen van een minimuminkomen erg moeilijk is. Dat geldt voor bijstandsrechtigden, maar ook voor mensen met een inkomen op het niveau net boven wettelijk minimumloon. Daar ligt in Hoogeveen, Den Haag en ook bij werkgevers (inclusief uitzendbureaus) een duidelijk verantwoordelijkheid. CDA Hoogeveen wil met nieuw sociaal Hoogeveen werken aan een actief, sociaal en rechtvaardig minimabeleid. Actief omdat het gericht blijft op werk en/of zinvolle tijdsbesteding. Sociaal omdat het gericht moet zijn op inkomenszekerheid en rechtvaardig omdat als je niet wilt je het ook minder krijgt.  Er blijft overigens altijd een vangnet.

Rapport ‘Nieuw Sociaal Hoogeveen’

In het rapport ‘nieuw sociaal Hoogeveen’ leest u hier uitgebreid over. Het rapport vertrekt vanuit de grondwaarden van het CDA en werkt toe naar diverse concrete discussiepunten. Punten voor Hoogeveen daar richten we ons op, maar ook punten voor ‘Den Haag’. Daarom is veel contact geweest met de CDA tweede Kamerfractie. En wij weten dat het bij hen binnengekomen is. En natuurlijk niet alleen door Hoogeveen. Maar ook door Wijdemeren, door toeslagendrama, van Dam, Omtzigt, en ga zo maar door. CDA Hoogeveen wil daarom niet ‘op haar handen zitten’. We willen concreet handen en voeten geven aan ‘nieuw sociaal Hoogeveen’ en gaan daar als het moet voor naar Den Haag of Brussel. We noemen als discussiepunten:

 • Garantie-inkomen
 • Instapbanen
 • Opleidingen
 • Basisbaan
 • Vrijwilligerswerk of burgerschapsacties
 • Natura-vergoedingen
 • Schulden oplossen
 • Communicatie met betrokkenen

En CDA Hoogeveen heeft bij al die hoofdstukken diverse acties voorgesteld. Acties waar we graag openbaar en online over in debat gaan.

Programma

 • 16.00 Welkom en opening door woordvoerder sociale zaken Mw. Hetty Bouius-Feijen
 • 16.05 Hoofdspreker René Peters, woordvoerder sociale zaken CDA Tweede Kamerfractie
 • 16.30 Lancering van www.nieuwsociaalhoogeveen.nl door René Peters als open online discussieplatform om verder te werken aan ‘nieuw sociaal Hoogeveen’.
 • 16.35 Bespreking over de 15 speerpunten van het rapport ‘nieuw sociaal Hoogeveen, actief, sociaal en rechtvaardig minimabeleid’.
 • 17.35 Vragenronde en samenvatting door Erik-Jan Kreuze
 • 18.00 Sluiting van online meeting

Aanmelden: u moet zich voor dit online debat aanmelden via info@nieuwsociaalhoogeveen.nl Daar kunt u ook het rapport opvragen om u voor te bereiden op dit online debat.