Ook in Hoogeveen wordt met deze (relatief onbekende) methode gewerkt. De methode is bedoeld om soepel tussen bijstand en werk te switchen. En is in 2018 door ministerie van SZW samen met de ketenpartners gestart. Veelal gaat het om mensen die vanuit dagbesteding naar werk willen gaan en soms weer terug. Het project ‘simpel switchen in de participatieketen’ heeft als doe om een grotere groep burgers te laten deelnemen aan het arbeidsproces. In 2020 hebben Movisie en Stimulanz onderzoek uitgevoerd naar het switchen tussen dagbesteding naar werk en weer terug. Aan dit onderzoek deed 63% van de gemeenten mee.

Simpel Switchen had als doel vier knelpunten op te lossen. Dit sluit aan op de doelstellingen van dit visiedocument:

 1. Mensen moeten makkelijker vanuit uitkering kunnen gaan werken en weer terug te vallen als het werken toch (even) niet lukt;
 2. Beter inzicht in financiële gevolgen van het aan het werk gaan;
 3. Iedereen moet meedoen op de best passende plek;
 4. Continuïteit in de begeleiding en een meer integrale ondersteuning.

De mensen voor wie Simpel Switchen nuttig is vallen binnen verschillende wettelijke kaders. Ze vallen binnen WMO, WLZ en P-wet. Daarmee gaat deze groep en deze methode verder dan de doelgroep uit dit visiedocument. Toch denken we dat er van geleerd kan worden. In praktijk zie je ook dat de uitvoerende afdelingen van de wetten WMO en P-wet dichter tot elkaar komen. Helaas is de samenwerking tussen ‘WMO’ en ‘werk en inkomen’ in 40% van de gemeente nog niet op orde. De link met ‘EZ’ is een volgende stap.

Ook de aanbieders van dagbesteding zijn zeer verschillend. Uit de dagbesteding zien we heel verschillende vormen van doorstroming. Naar beschut werken, baanafspraakbanen, vrijwilligerswerk, andere vormen van dagbesteding en zeker ook regulier werk.

Wat bij deze regeling goed geregeld is, is de wijze waarop dit gefinancierd is. Gemeenten hebben hier de nodige beleidsvrijheid. Budgetten kunnen flexibel ingezet worden. Het grootste knelpunt is de complexiteit van het gehele systeem. Dit zou gemeenten kunnen afremmen om deze methode te gebruiken. Dit valt uiteen in drie elementen:

 • Hoeveelheid en diversiteit aan regelingen met eigen toetsingscriteria;
 • Financiële complexiteit door de verschillende financieringsstromen;
 • De diversiteit aan uitvoerders van regelingen;

Om deze regeling nog meer tot bloei te laten komen en daarmee ‘gebruikers’ van o.a. WMO en P-wet naar verschillende vormen van werk uit te laten stromen, zijn diverse verbeterstappen nodig. Het onderzoek komt met:

 • Meer monitoring op de deelnemers;
 • Ontwikkeling centraal stellen bij de indicatiestelling;
 • Opzetten van een integrale aanpak met centrale regie en verbind beleid en uitvoering (ook een thema in Hoogeveen);

Zoals in augustus spreker Janny Bakker (oud-wethouder Huizen en directeur movisie) tegen de Hoogeveense raad sprak: ‘we moeten werken aan de menselijke maat in de jeugdzorg’, Dergelijke aanpak is ook van toepassing de P-wet. Dus maatwerk voor de burgers die uit een regeling naar de arbeidsmarkt gebracht moeten worden. Stel de ontwikkeling van de mensen centraal en maak de vraag wat passend is voor de mensen in het proces, maak de route naar werk duidelijk en faciliteer dit zo veel mogelijk.

Om Simpel Switchen nog succesvoller te maken zouden we in Nederland en in Hoogeveen moeten werken aan:

 1. Werken aan werkwijze waarbij zorg en werk niet gescheiden te behandelen;
 2. Werken aan minder complex maken van het stelsel;
 3. Ontwikkelen van routes voor verschillende doelgroepen en zorgen dat deze toegankelijk zijn voor de mensen en aansluitend op de routes van de uitvoerders;
 4. Laat het programma aansluiten op het VN-verdrag inzake inclusie van gehandicapten.