Als Christendemocraten blijven wij van mening dat we moeten blijven werken aan uitstroom van mensen met een uitdaging op de arbeidsmarkt. Uitstromen is daadwerkelijk niet meer afhankelijk zijn van de bijstandsregelingen, maar we weten dat dit niet voor iedereen is weggelegd of heel moeilijk zal gaan. Daarom willen we de ambities opbouwen. Het is onze Bijbelse overtuiging dat niet iedereen de bovenste trede zal halen, niet iedereen heeft dezelfde talenten, maar het gaat er om wat je met je talenten doet….

We willen werken aan het iets verder uit de kelder van de financiën klimmen. Die trap figuurlijk weergegeven ziet er als volgt uit:

Onze primaire doelstelling is om de mensen van de bank af te laten komen. Liefst door hen actief te laten worden. Als inwoner van Hoogeveen, we noemen dat burgerschap. Of door aan de slag te gaan als vrijwilliger, als medewerker van de wijkbasisbaan of een commerciële basisbaan. Door ons hier de instapbaan genoemd. Tenslotte zou het mooiste zijn dat iemand een reguliere baan (weer) weet te krijgen. Al dan niet in deeltijd, bij een private op publiek-private ondernemen. Of bij een zogenaamde ‘sociale onderneming’. Hier komen we allemaal op terug in dit document.

Daarbij maken we natuurlijk een grote kanttekening voor mensen die door fysieke of psychische oorzaken niet kunnen werken. In dat geval komen we in de omgeving van de Wajong of de WSW. Hier zijn medische indicaties aanwezig en kan de trap niet (of voorlopig niet) werken.

Werkt de trap dat je steeds één trede per keer kunt nemen? Moet je van ‘vakje naar vakje’ volgens deze methode? Dat is niet het geval. Vrijwel niemand zal stapje voor stapje gaan. Soms slaan we meerdere over of soms worden we een trede teruggezet door de omstandigheden. Die flexibiliteit moeten we inbouwen in onze regelingen. Stapjes terug zijn soms en wellicht vaak, ook buiten onze invloedsfeer. Wel is het bekend dat vrijwilligerswerk of een wijkbasisbaan een goede stap is naar een ‘echte’ baan. De tussenvorm van de instapbaan is eigenlijk de basisbaan zoals het CDA die voor ogen heeft. In de volgende hoofdstukken komen we daarop terug.  Vaak gaat het traplopen met sprongen:

# Omschrijving Toelichting Vergoeding Uitwerking
1 ‘op de bank’ Helaas zijn er mensen met een uitdaging die niet verder (kunnen) komen dan de bank. Daarvoor is de bijstand (liefst het garantie-inkomen-stelsel) een vangnet. Bij zorgsituaties wordt iemand wat ons betreft op maat geholpen. Dus bijvoorbeeld geen automatische scootmobielen als iemand liever wandelt met een rollator enz. Bijstand

WMO

Wajong

H 2
2 Burgerschap Soms doet zich de kans voor om een tegenprestatie te leveren. Om als inwoner van Hoogeveen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Vaak ad hoc, maar toch een kans om van de bank af te komen… Bijstand + natura vergoeding H 7
3 Vrijwilligersbaan Veel ideële organisaties hebben behoefte aan hulp in de vorm van vrijwilligers. Ook mensen met een uitdaging kunnen vrijwilligerswerk doen. Bijstand + natura + vrijwilligers vergoeding H 6
4 Wijkbasisbaan De wijkbasisbaan zijn de maatschappelijke banen zoals we die eerder ook gezien hebben. Enkele gemeente experimenteren ook met de basisbaan. Omdat wij ons richten op ad 5., de basisbaan bij het bedrijfsleven en wij wijkgericht werken als doelstelling hebben, noemen we dit de wijkbasisbaan. En noemen we de basisbaan in het commerciële bedrijfsleven de instapbaan. Bijstand + natura + vrijwilligers vergoeding H 5
5 Instapbaan Een baan met faciliteiten voor iemand die (lang) in de bijstand heeft gezeten bij een private, publiek-private of sociale onderneming. Let op hiervoor moet minimaal een jaarcontract worden verleend. WML met LKS/ Go Risk H 4
6 Baan Een reguliere baan. Kan deeltijd of full time zijn. Let op iedereen die een inkomen heeft onder 170% van de bijstandsnorm verdient in principe aandacht om niet door de armoedeval terug te vallen of ontmoedigt te worden. WML en alles wat daarnaast nog verkregen kan worden H 4

 ‘Trap armoede de deur uit’