Kan een werkfonds helpen om meer mensen aan de slag te helpen.

In dit visie- en actiedocument hebben wij gepleit voor de ‘instapbaan’. Dat betekent dat we reguliere bedrijven aanspreken op hun maatschappelijke plicht om zo inclusief mogelijk te zijn. Landelijk zou een specifieke brancheafdracht gekoppeld kunnen worden aan het inclusiviteitsgehalte van een sector. Met andere woorden: hoe inclusiever en diverser de sector, hoe minder men hoeft af te dragen. Dat is tevens een mooie prikkel voor werkgevers en werknemers. Niet bij een cao aangesloten bedrijven betalen pro rata naar de loonsom. Op deze wijze zou er gewerkt moeten worden volgens he principe buy one, give one. Wij een baan, jij een baan noemt bedenker Jos Voorhoeven van de Startfoundation[1] dit. Een van de uitspraken van de Startfoundation is:

Wat CDA Hoogeveen betreft wentelen we het probleem niet exclusief op de overheid af, laten we mensen participeren en hebben we er als gemeenschap ook allemaal profijt van. De mensen die werkzaam zijn via het Maatschappelijk Waardevol Werkfonds (bestuurd door werkgevers, werknemers en overheid) vallen allemaal onder de net geïntroduceerde cao ‘Aan de slag’. Bedenker Verhoeven wil werken met een solidariteitsheffing vanuit alle 800 cao’s in Nederland. Vanuit het fonds worden maatschappeljke bedrijven gestart die banen creëren in de hoek van duurzaamheid, sociaal werk, zorg en veiligheid. Daarnaast wil hij sociale ondernemingen steunen die (nagenoeg) onbetaald werk mogelijk maken. Tenslotte moet het helpen mensen de transitie naar de reguliere arbeidsmarkt te laten maken door hen te scholen en helpen met hun ontwikkeling.

Natuurlijk kunnen we dat als Hoogeveen niet alleen rooien. We moeten het samendoen. Maar wat is de gewenste schaal. Wellicht is de arbeidsmarktregio wel de schaal waarop we dit kunnen opzetten. Natuurlijk met landelijk ‘voeding’ of ‘financiering’. We zouden vanuit het werkfonds afspraken kunnen maken over belangrijke elementen voor toegankelijke arbeidsmarkt. De startfoundation pleit er voor om financiering van deze door hen ‘parallelle arbeidsmarkt’ genoemde oplossing via de gemeente te laten lopen. Kortom een interessante ontwikkeling die lijkt op een Sociaal Investeringsfonds en dus ook passend is bij de visie uit dit visiedocument. Wat kan vanuit zo’n werkfonds gefinancierd en gestimuleerd worden:

  1. Open Hiring (zie Start Foundation | Homepage Open Hiring)
  2. Leergarantiefonds (zie Start Foundation | Het Leergarantiefonds)
  3. Instapbanen (zie hoofdstuk 4)
  4. Wijkbasisbanen (zie hoofdstuk 5)

[1] Start Foundation | Home