Afgelopen jaar hebben leden van de fractie van het CDA gewerkt aan wat we in de algemene beschouwingen in 2020 ‘nieuw sociaal Hoogeveen’ hebben genoemd. Het document ‘minimabeleid, actief, sociaal en rechtvaardig’ is in zomer 2021 geschreven. De onderwerpen uit deze rapportage komen op de…