Categorie: Burgerschap

Burgerschap, Praktisch

Maatschappelijke stage in Hoogeveen

In het kader van Nieuw Sociaal Hoogeveen zouden we kunnen starten met de (vrijwillige, mogelijk later verplichte?) maatschappelijike stage. CDA en CDA Hoogeveen zijn hier een groot voorstander van. Geeft Hoogeveen hier wel voldoende gas op?

Burgerschap

Burgerschap

We vinden als CDA wel dat als het maar een klein beetje mogelijk is we een minimale tegenprestatie mogen verwachten. Trede 1 en 2 van de trap spreken daar ook van als het gaat om ‘burgerschap’ of ‘vrijwilligerswerk’. Dit onderscheiden we van de instapbaan of…