Home

Overzicht

Partij van de Samenleving

De website ‘nieuwsociaalhoogeveen.nl’ is een initiatief van het CDA, de partij van de samenleving. Gericht op de samenleving. Met dit platform zoeken we contact met ervaringsdeskundigen, politieke collega’s en veel mensen die als vrijwilliger iets willen betekenen voor gezinnen in armoede, voor hardwerkenden met laag…

Overzicht

Uw idee is welkom

Deze website is bedoeld om uw ideeën rondom ‘hoe maken we een nieuw sociaal Hoogeveen’ op te  halen. U kunt uw idee als reactie op deze post op schrijven, wilt u in contact komen met ons of de CDA fractie dan kunt u mailen naar…

Burgerschap, Praktisch

Maatschappelijke stage in Hoogeveen

In het kader van Nieuw Sociaal Hoogeveen zouden we kunnen starten met de (vrijwillige, mogelijk later verplichte?) maatschappelijike stage. CDA en CDA Hoogeveen zijn hier een groot voorstander van. Geeft Hoogeveen hier wel voldoende gas op?

Overige

Giftenregeling Hoogeveen aangepast

Op donderdag 23 december is ook voor Hoogeveen de giftenregeling aangepast. Deze zomer schreven wij nog dat we de giftenregeling in Hoogeveen goed genoeg vonden. Dat deden wij in het licht van al onze voorstellen. We hadden toen kunnen bedenken dat met name de €…

Overige

Simpel switchen

Ook in Hoogeveen wordt met deze (relatief onbekende) methode gewerkt. De methode is bedoeld om soepel tussen bijstand en werk te switchen.

Overige

Sollicitatieplicht

De gemeente Tilburg is in september (2017) een onderzoek gestart naar een beter werkende bijstand. Het is een experiment met ontheffing van verplichtingen, zoals sollicitatieplicht, een grotere vrijlating van bijverdiensten en intensievere begeleiding. Het onderzoek staat onder leiding van Ruud Muffels, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale…

Overige

Te veel regels

Om iedereen de gewenste aandacht te kunnen geven, moet er meer geld van het Rijk voor gemeenten komen. En de middelen zouden efficiënter ingezet moeten kunnen worden. Er zijn teveel specifieke regels voor specifieke doelgroepen. Daarom hebben meerdere partijen eind 2019 de motie ‘één regeling’…

Overige

Vrijwilligersvergoeding

In Hoogeveen kan een vrijwilligersvergoeding worden vrijgesteld (artikel 10.2 van onze verordening). CDA Hoogeveen pleit er voor dat een bijstandsgerechtigde als vrijwilliger bij de gemeente ter goede naam en faam bekend staande vereniging of stichting aan de slag is, deze automatisch een vrijstelling krijgt voor…

Overige

Spaargeldregeling

Mensen met uitdagingen hebben veel last van onzekerheid omdat ze nergens op terug kunnen vallen. Het kan helpen als minima enig spaargeld mogen behouden. Zo hebben gemeenten een vrijstelling van spaargeld ingevoerd. Vaak is vrijstelling in het kader van een witgoedregeling (dus ter vervanging van…

Overige

Boetes

CDA Hoogeveen weet dat er in Hoogeveen zorgvuldig wordt omgegaan met boetes voor bijstandsgerechtigden.

Praktisch

Gratis ID

Afgelopen jaar heeft de gemeente bezuinigd op minima-pakket. Daarmee is ook de gratis ID voor jongeren in de bijstand weggestreept. Het CDA heeft bij nader inzien gemeend dat dit niet had gemoeten. Daarom stellen wij voor om de mogelijkheid om een gratis ID te krijgen…