Inmiddels zien we bij diverse gemeenten dat men gaat starten met de werkbonus of een uitstroombonus. In paragraaf 4.1.4 van onze plan ‘nieuw sociaal Hoogeveen’ hebben we daar ook voor gepleit en we willen graag daar de discussie over aangaan:

Nieuw Sociaal Hoogeveen: 4.1.4 Bijverdienpremie

Een andere optie om mensen et helpen bij een deeltijdbaan in de bijstand is de bijverdienpremie. Dat ligt in de lijn met eerder genoemde uitstroompremie of werkbonus. Maar in dit geval is het meer een hulpmiddel om deeltijdwerk aantrekkelijker te maken. Dit in Amsterdam succesvolle experiment ligt overigens wel dichtbij de aanpak van Voorschoten die we hiervoor al toegelicht en gepromoot hebben. Zie verder het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam ‘bijverdienpremie voor werkenden in de bijstand loont’[1].  Als CDA zijn we wel gemotiveerd om te kijken of een bijverdienpremie voor werken in de bijstand ons verder kan helpen om mensen meer in deeltijd te laten werken ondanks een bijstandsuitkering. Op basis van artikel 31 lid 2 van de Participatiewet kunnen inkomensten uit arbeid vrijgesteld worden. Er is dus ruimte in de wet. Laten we die gebruiken.

[1] Bijverdienpremie voor werkenden in de bijstand loont – Sociale Vraagstukken

Voorbeelden elders:

Gemeente gaat deeltijdwerken voor bijstandsgerechtigden belonen | Gemeente Coevorden

Werkpremie | Rotterdam.nl

Bijverdienpremie met parttime werk – Gemeente Amsterdam

Uitstroompremie | Gemeente Groningen