Op 3 december 2021 houden we een online debat over de onderwerpen die op deze website als ‘discussiepunten’ zijn uitgewerkt. Hoe ziet u deze acties? Zijn ze haalbaar? En vooral gaan ze de Hoogeveense minima verder helpen? We willen de minima helpen uit de kelder van de armoede en bestaansonzekerheid. De trap op naar een rustiger leven.

aanmelden op info@nieuwsociaalhoogeveen.nl

Of bellen/appen met ondergetekenden

Hetty Bouius

Erik-Jan Kreuze