Om iedereen de gewenste aandacht te kunnen geven, moet er meer geld van het Rijk voor gemeenten komen. En de middelen zouden efficiënter ingezet moeten kunnen worden. Er zijn teveel specifieke regels voor specifieke doelgroepen. Daarom hebben meerdere partijen eind 2019 de motie ‘één regeling’ ingediend. En daarom pleit CDA Hoogeveen in dit stuk voor een garantie-inkomen-stelsel.

Ook in Hoogeveen hebben we te maken met: loonkostensubsidie, de banenafspraak arbeidsbeperkten, Beschut Werk, arbeidsmatige dagbesteding, allemaal regelingen met een eigen indicatie voor mensen met een net weer andere belemmering, het gevolg van een lobby op de politiek om specifieke groepen in bescherming te nemen. ‘Er is een groot verschil in behandeling tussen weinig van elkaar verschillende klanten’ zo denkt het CDA. Pleit daarom in Den Haag, via VNG en zelfstandig, voor één pot met geld voor iedereen ‘met grote afstand’, zodat de gemeente kan kijken wij naar wat iemand nodig heeft, in plaats van dat we belemmeringen vaststellen.’