De gemeente Tilburg is in september (2017) een onderzoek gestart naar een beter werkende bijstand. Het is een experiment met ontheffing van verplichtingen, zoals sollicitatieplicht, een grotere vrijlating van bijverdiensten en intensievere begeleiding. Het onderzoek staat onder leiding van Ruud Muffels, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Deze verwacht het meeste effect van de vraaggerichte intensieve begeleiding waarbij ook een andere bejegening van de cliënt past. Ook het CPB concludeert in 2020 dat het afschaffen van de sollicitatieplicht er niet voor zorgt dat meer mensen uit de bijstand ‘klimmen’ en een baan krijgen. Dit gebaseerd op proeven in zes gemeenten: Deventer, Groningen, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Wat wel werkt is als werklozen makkelijker wat extra’s kunnen verdienen bovenop hun bijstandsuitkering en meer worden begeleid, stromen ze wel eerder door naar deeltijdbanen, concludeert het CPB.

Naast op een menselijke wijze toezicht op naleving sollicitatieplicht of informatieplicht zouden we in Hoogeveen middelen (formatie of gelden) moeten stoppen in de (intensieve) begeleiding en op maat toepassen van regelingen voor deze doelgroep. De ontheffing van de sollicitatieplicht is wat CDA Hoogeveen betreft alleen in specifieke gevallen een goede zaak. Denk aan ouderen, mantelzorgers of mensen die al in een wijkbasisbaan of vrijwilligersbaan zitten. Dit zou dan was CDA betreft wel een tijdelijke vrijstelling moeten. Uit oogpunt van ‘ieder mens telt’ moeten we altijd aandacht blijven houden voor deze inwoners.