In Hoogeveen kan een vrijwilligersvergoeding worden vrijgesteld (artikel 10.2 van onze verordening). CDA Hoogeveen pleit er voor dat een bijstandsgerechtigde als vrijwilliger bij de gemeente ter goede naam en faam bekend staande vereniging of stichting aan de slag is, deze automatisch een vrijstelling krijgt voor deze vrijwilligersvergoeding. Deze dient wel gemeld te worden.