Mensen met uitdagingen hebben veel last van onzekerheid omdat ze nergens op terug kunnen vallen. Het kan helpen als minima enig spaargeld mogen behouden. Zo hebben gemeenten een vrijstelling van spaargeld ingevoerd. Vaak is vrijstelling in het kader van een witgoedregeling (dus ter vervanging van kapotte fornuis, wasmachines of koelkasten) mogelijk. De P-wet biedt deze mogelijkheid.

Ook bij dergelijke witgoedregeling moet volgens CDA Hoogeveen rekening gehouden worden met de persoonlijke situatie en moet maatwerk geboden worden. Hoogeveners met een inkomen op bijstandsniveau hebben recht op bijzondere bijstand of leenbijstand wanneer hun koelkast of wasmachine het onverwachts begeeft en er geen spaargeld is voor een nieuwe. Wat CDA Hoogeveen betreft is dergelijke bijzondere bijstand voor witgoed standaard een vorm van leenbijstand. Voor inwoners met een hoger inkomen, blijft de gemeente kijken naar de persoonlijke situatie en biedt maatwerk. CDA Hoogeveen is dus voor een sociale lening en is dit bedrag alleen in bijzondere situaties een gift.  Onderzoek of TV’s of PC’s ook onder dergelijke regeling zouden moeten vallen. Om de giftenregeling uit te werken kan ook bij andere gemeente worden gekeken naar hun ervaringen. Wij zien gemeenten[1] die de witgoedregeling van lening naar gift omzetten.

[1] Utrecht verruimt regels giften in de bijstand en past witgoedregeling aan | Gemeente Utrecht