Wat is eigenlijk het probleem in Hoogeveen met de bijstand? Hoe zien de cijfers er uit? Laten we eens kijken hoe het er in Hoogeveen uitziet….?…Wat is het probleem wat we willen bestrijden? 

1.1 Niet-effectieve regelingen

Het gevolg van de eerder genoemde doelstellingen is natuurlijk dat ineffectieve regelingen kunnen worden afgevoerd. We hebben daar al een begin meegemaakt. We denken dan bijvoorbeeld aan meerkostenregeling of activiteitenfonds. We denken te weten dat het geven van extra gelden geen effect heeft. De participatieregeling werd door ons in die zin anders ingeschat. Dergelijke bezuiniging wordt dan ook tegengehouden. Als je niet-effectieve regelingen opheft moet je natuurlijk wel alert blijven op de situatie van het minimuminkomen. Heeft iemand met uitdagingen dan nog wel een inkomen wat redelijk is. Redelijk en vooral in lijn met zijn of haar situatie.

1.2 Visie op een ‘multi-probleem’

De bovenstaande doelstellingen bevestigen dat het bestrijden van armoede en bestaansonzekerheid vechten tegen meerdere problemen is. Zoals succes vele vrienden heeft, heeft (financiële) ellende vaak vele oorzaken. Deze moeten allemaal in meer en mindere mate bestreden worden. We zetten deze op een rij en komen dan met suggesties per te bestrijden probleem.

 

# Beschrijving van het probleem wat we willen bestrijden
A Inkomensonzekerheid. Veel problemen volgen uit de onzekerheid die mensen hebben als ze aan de slag gaan met een baan. Wat kunnen ze allemaal niet kwijt raken. Voordat je het weet komt je door werken in de (nog grotere) schulden.
B De onduidelijkheid van regelingen. Op dit moment zijn er voor minima 27 regelingen. En in die regelingen wordt het partnerbegrip op 8 verschillende manieren uitgelegd. Sparen opbouwen mag bij P-wet wel, maar kwijtschelding bij waterschap raak je dan wel kwijt.
C Afhankelijk van zorg. Mensen met uitdaging zijn erg afhankelijk geworden van hulpverleners en medici. Alles is gelijk een probleem en wordt meteen voorzien van een diagnose of indicatie. Immers anders is er geen probleem op te lossen….en dat houdt zorgverlening aan het werk.
D Onvoldoende opleiding en begeleiding. Om aan de slag te komen moet gewerkt worden met voldoende opleiding, passend voor de mogelijke baan. Mensen moeten geholpen worden. Een hand op de schouder en steun in de rug. Werkt beter dan voortdurend controleurs op iemand af sturen.
E De schuldenproblematiek. Veel tijd en energie gaat verloren aan het ‘managen’ van de bankrekening. Als je rondom € 0 staat kun je bij een financieel probleem gelijk geen eten of opleiding meer betalen. Daarbij zien we ook dat mensen gewoon niet met geld om kunnen gaan. Door stress of door beperkte capaciteiten.
F Niet kunnen vinden van (juiste) banen. Tenslotte moet iemand dan wel een baan kunnen vinden die passend is. Daarom moeten we stoppen met stigma’s en we vinden bij iedereen altijd een kenmerk of kwaliteit die helpt bij een baan. Iemand heeft geen beperking, maar een kenmerk waar we moeten proberen als samenleving ons voordeel mee te doen. Het probleem ligt dus niet alleen bij iemand met uitdagingen, maar ook bij de arbeidsmarkt. Daarmee dus bij werkgevers, HR-managers, chefs en andere die over banen gaan.

 

1.3 Cijfers in Hoogeveen

De situatie in Hoogeveen is op basis van deze statistieken niet extreem slecht te noemen. Maar je neer leggen bij ‘het landelijk gemiddeld is goed genoeg’ willen we niet. Wil de sociale situatie in Hoogeveen in detail bekijken kijk dan eens naar:

Dashboard – Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein – Hoogeveen (waarstaatjegemeente.nl)

Vijf ‘meters’ volgens ‘waarstaatjegemeente’. Daarbij doet Hoogeveen het minder goed. Je kunt ook deze cijfers in een rapport lezen. Kijk daarom naar:

Jive – Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein – Rapportage (waarstaatjegemeente.nl)

In Hoogeveen kennen we op dit moment de volgende aantallen in de bijstand:

 Omschrijving 2019 (dec) 2020 (dec) 2021(nov)
Fase 1  +/-101  +/-105  +/- 98
Fase 2 +/-197 +/- 207  +/- 192
Fase 3 +/-367 +/- 384 +/- 356
Fase 4 +/-517 +/- 539 +/- 501
NTB +/- 39 +/- 39 +/- 37
Totaal 1221 1274 1184

Dus zitten er bijna 900 van de 1184 personen in fase 3 en 4. En dan te bedenken dat deskundigen zeggen als je meer dan 3 maand in de bijstand zit kom je er nooit meer uit. Moeten we dat accepteren? Kunnen we wat doen, en moet het dan werk zijn. Daar gaat dit platform over. Ieder staat op een trede van de trap.

Als we kijken naar huishoudtypes (t.b.v. model garantie-inkomen) dan zijn de cijfers het volgende:

Omschrijving 2021
Alleenstaande +/- 250
Alleenstaande ouder met twee jongere kinderen +/- 225
Alleenstaande ouder met twee oudere kinderen +/- 50
Paar zonder kinderen +/- 150
Paar met twee jongere kinderen +/- 250
Paar met twee oudere kinderen +/- 50
Alleenstaande met zorgvraag ?
Paar met zorgvraag en thuiswonend werkend kind ?
Totaal 1184

Acties

Bij onze zoektocht naar oplossingen die elders goed functioneren kwam wij herhaalde het fenomeen van de minima-effect-rapportage tegen. Daarbij werd door een (extern) onderzoeksbureau een onderzoek gedaan de werking van het minimabeleid in de desbetreffende gemeente.

A1.  Neem kennis van het onderzoek naar de armoedeval in gemeente Midden-Groningen (mei 2020) en Samenspel landelijk en gemeentelijk inkomensbeleid: een onderzoek naar de armoedeval (oktober 2019) beiden van Stimulanz;

A2. Stel vast of de informatie om goede evaluatie van de effecten van de minima-regelingen in Hoogeveen uit te voeren voorhanden zijn;

A 3. Voer een M.E.R.(minima effect rapportage) uit en actualiseer het integrale beleid voor S.A.M.  Dat wil zeggen Schulden, Armoede en Minimabeleid.