Voor het verkrijgen van een baan, voor de instapbaan en voor de wijkbasisbaan is het hebben van de juiste startkwalificaties[1] het belangrijkste. Dat geldt trouwens ook voor mensen die bij UWV in de kaartenbak zitten en voor de nuggers[2]. De mensen die niet in een regeling zitten maar bij het hebben van de juiste startkwalificatie aan de slag zouden kunnen. De arbeidsmarktcrisis biedt ook hen mogelijkheden.

Hoe krijg je de juiste startkwalificatie? 

Een groot deel van de mensen met een bijstandsuitkering heeft geen startkwalificatie. Ze zijn laaggeschoold of hebben niet meer dan basisschool gevolgd. Het gebrek aan scholing, kan voor hen een van de belemmeringen zijn om een betaalde baan te vinden. Met een diploma op zak heb je meer kans op betaald werk. Dat geld eigenlijk voor alle treden op onze trap. Als je een bijstandsuitkering ontvangt, geen startkwalificatie hebt en je kansen op de arbeidsmarkt wilt vergroten, dan kan je met de gemeente Hoogeveen om de tafel om te onderzoeken of je alsnog een opleiding kunt volgen. Er is in Hoogeveen geen vast omlijnde regeling, maar samen met de werkcoach van het werkplein kan een maatwerkoplossing worden opgezet. Als je door hen als kansrijk wordt gekwalificeerd dan kun je opleiding (vaak BBL) beginnen. Wat CDA betreft wordt daarbij gewerkt volgens de menselijk maat. Is de persoon in kwestie voldoende gemotiveerd en heeft deze groeipotentieel. Zien ondernemers (informele screening) de persoon zitten of wat is hun advies. Wij vinden het bijzonder goed en nuttig dat de gemeente ondernemers betrekt.

Diverse fondsen

Naast de gemeente zijn er soms particulier of maatschappelijke fondsen of rijksregelingen die gebruikt kunnen worden. Om een cursus of een opleiding te betalen kun je in sommige gevallen, gebruikmaken van het LevenLangLerenKrediet. Echter zo’n lening aangaan kan wel weer gevolgen hebben voor je uitkering. Levenlanglerenkrediet: een renteloze lening voor je studie | LOI

Ben je ouder dan 40 jaar en wil je een ambacht leren? Dan kan je via Ambacht Nederland met behoud van je uitkering een opleiding volgen. Je betaalt dan wel zelf een eenmalige bijdrage. En ben je alleenstaande ouder en wil je een opleiding volgen, dan is het mogelijk om een vergoeding krijgen via verschillende regelingen. Op Studiemetkind.nl kun je zien om welke regelingen dat gaat.

Diverse ambachten zijn kansrijk en worden door Ambacht-Nederland onder de aandacht gebracht. Voor ambachten liggen de verdiensten ver boven het sociaal minimum of WML.

Als dit onderzocht is en kansen zijn in beeld, vervolgens zijn interne en externe betrokkenen positief, dan kan de gemeente in kader van de ‘business case’ investeren in iemand. Wat CDA betreft nooit meer dan een bedrag ter omvang van 3 maanden uitkering. En met een contract waarin verplichtingen worden vastgelegd. Heeft iemand een baan of instapbaan dan is ook de betrokken ondernemer of onderneming aan zet. Wij verwachten van hen ook minimaal 50% bijdrage en ook hierbij een jaarcontract.

Zoals eerder aangegeven bij de instapbaan. Ondernemers kunnen, mogen en willen ook wat betekenen. Iemand die door opleiding in marktwaarde stijgt, zorgt voor een ondernemer ook voor beter marges of betere kwaliteit. Dus gemeente vraagt een (eigen) bijdrage van de werkgever.

[1] Dit is voldoende onderzocht: CPB-Notitie-8feb2018-Waarde-van-een-startkwalificatie-op-de-arbeidsmarkt.pdf

[2] Nugger – Wikipedia