In een grijs verleden kennen we de zogenaamde ‘moedermavo’. In Den Haag hebben ze dit fenomeen weer afgestoft met al doel om meer vrouwen financieel op eigen benen te kunnen laten staan.

De moedermavo past in Den Haag in het programma ‘Gelijke Kansen voor Haagse Vrouwen’ met als doel de vrouwenemancipatie te verbeteren. Te weinig Haagse vrouwen zijn financieel onafhankelijk en dat is de gemeente een doorn in het oog. De gemeente berekende dat 52 procent van de vrouwen in Den Haag economisch op eigen benen kan staan, tegenover 66 procent van de mannen. De gemeente streeft ernaar over drie jaar 64 procent van de Haagse vrouwen financieel onafhankelijk te maken, evenveel als het landelijk gemiddelde. Hoe dit in Hoogeveen is zouden we eerst moeten onderzoeken.

Doel is om taalbeheersing en digitale vaardigheden te verbeteren. De academie richt zich volgens de wethouder op álle vrouwen, van vrouwen die niets met hun universitaire graad hebben kunnen doen, tot migrantenvrouwen en jonge moeders. Niet alleen deze vrouwen hebben voordeel van de academie, maar ook een plaats als Hoogeveen. Door dee opleiding wordt de economische veerkracht van de samenleving groter. Dat heeft voordelen voor een stad of gemeente.  Wat CDA betreft betrekken we het Hoogeveens onderwijs bij deze opgave.

Meer vrouwen moeten economisch zelfstandig worden, vindt de gemeente Den Haag. Onder meer een nog op te richten vrouwenacademie moet daarvoor zorgen.

Met het programma ‘Gelijke Kansen voor Haagse Vrouwen’ wil de gemeente Den Haag de vrouwenemancipatie in de Hofstad aanzwengelen. Te weinig Haagse vrouwen zijn financieel onafhankelijk en dat is de gemeente een doorn in het oog. De gemeente berekende dat 52 procent van de vrouwen in Den Haag economisch op eigen benen kan staan, tegenover 66 procent van de mannen. De gemeente streeft ernaar over drie jaar 64 procent van de Haagse vrouwen financieel onafhankelijk te maken, evenveel als het landelijk gemiddelde.

Nederland doet het niet goed als het gaat om vrouwen op de arbeidsmarkt, vindt wethouder Bert van Alphen (GroenLinks). Wat hem betreft had het project dan ook eerder mogen starten. “We hebben wat vertraging opgelopen en corona heeft natuurlijk roet in het eten gegooid. We hadden hier veel eerder mee willen beginnen.”

Om de financiële positie van vrouwen de verbeteren, roept de wethouder onder meer een ‘vrouwenacademie’ in het leven, voor vrouwen die weer willen leren en werken. Ook taalbeheersing en digitale vaardigheden komen aan bod. De academie richt zich volgens de wethouder op álle vrouwen, van vrouwen die niets met hun universitaire graad hebben kunnen doen, tot migrantenvrouwen en jonge moeders. Toch maakt de wethouder liever geen onderscheid tussen verschillende groepen. “De vrouwenacademie is er voor alle vrouwen.”

Moedermavo

Hoe die academie eruit moet gaan zien, is nog niet duidelijk. Wel vergelijkt de wethouder het project graag met de vroegere moedermavo. Die werd in de jaren zeventig opgericht om vrouwen die niet of weinig opleiding hadden genoten, in de praktijk vooral moeders, in staat te stellen alsnog een diploma te halen. “Het is mijn ideaal een moedermavo op te richten. Of die naam nog steeds zo moet zijn, weet ik niet. Het gaat erom dat we vrouwen voldoende kansen bieden, zoals we destijds. De moedermavo heeft vrouwen enorm geholpen terug te komen in het arbeidsproces. Dat wil ik terugbrengen.”

Ook Janneke Plantenga, hoogleraar economie van de welvaartsstaat aan de Universiteit Utrecht, onderstreept het belang van scholing voor vrouwen. “Zonder diploma ben je nergens in Nederland.” Plantenga zegt niet bekend te zijn met de plannen van de gemeente Den Haag, maar benadrukt ook het belang van andere vaardigheden dan alleen scholing. “Alleen inzetten op een diploma is niet genoeg. Ook taal en digitale vaardigheden zijn belangrijk om mee te komen op de arbeidsmarkt.”

In economisch opzicht snijdt het mes volgens Plantenga aan twee kanten. “Aan de ene kant gaat het om het individu, financiële zelfstandigheid is een groot goed. Maar ook de economische veerkracht van de samenleving wordt groter. Dat heeft voordelen voor een stad of gemeente.”

De wethouder vindt het vooral belangrijk voor vrouwen dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. “Dan kunnen vrouwen beter keuzes maken. Ze zijn minder afhankelijk van anderen, kunnen het heft in eigen hand nemen en hun eigen toekomst bepalen.”