Werken met minimaal inkomen. Hoe communiceren we met deze groep inwoners?

Op dit moment lopen zzp-ers de grootste kans om onder de armoedegrens te belanden. In 2016 is vastgesteld dat 9,4% van de zzp-ers deel uit maakten van een gezin wat onder de armoedegrens leeft. CBS stelde vast data dit 3 keer zo hoog is als bij ‘alle werkenden’. Het SCP heeft in 2018 gepubliceerd dat dit 320.000 werkenden zijn. Dus in Hoogeveen zullen dat ook een groot aantal werkende zijn. Als deze van geen enkele regeling gebruik maken, krijgt het werkplein of de gemeente deze mensen niet in beeld.

Een groot deel van de Hoogeveense zzp-ondernemers die op of onder de armoedegrens leeft weet de weg naar de gemeente volgens ons nog onvoldoende te vinden. De gemeente wordt niet als de meest voor de hand liggende gesprekspartner gezien. Daarnaast staan ook trots en schaamte de zelfstandige met een hulpvraag soms in de weg om hulp te vragen

CDA roept het college daarom op zich te richten op het vergroten van bekendheid, bereik en gebruik van de voorzieningen onder de werkende minima. Wat zouden we kunnen doen?

  • Het merendeel van de werkende minima ontvangt naast het werk op jaarbasis aanvullend inkomen van het UWV, SVB, gemeente en/of de Rijksbelastingdienst (huurtoeslag/-subsidie). Hoe kun je ondanks privacywetten deze gegevens toch koppelen? Dat wordt op meer plaatsen uitgezocht. het uitzoeken in hoeverre bestandskoppelingen met deze uitvoeringsorganisaties mogelijk is om het bereik te verhogen.
  • Een groot deel van de werkende minima die nog bereik kan worden, woont in bekende stadsdelen. Samen met de wijkraden of besturen van wijkgebouwen kunnen we in deze wijken gebiedsgerichte acties opzetten om het bereik te vergroten.
  • We moeten werkgevers (uitzendbranche, horeca) die mogelijk contact hebben met werkende minima actief blijven benaderen. Bedrijfsbezoeken van EZ moeten dit meenemen.
  • Start met communicatiecampagnes over de minimavoorzieningen bij deze werkgevers en zetten de EZ actief in om een groter aantal werkgevers en werkende minima te bereiken.
  • Als iemand meer uren gaat werken, kunnen eventuele kosten voor kinderopvang toenemen. Dit kan werkende minima demotiveren om het aantal werkuren uit te breiden. We kunnen daarom de bekendheid van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang vergroten onder de werkende minima.
  • We kunnen zo veel mogelijk ervaringsdeskundigen, intermediairs en andere stakeholders in zetten om beter inzicht te krijgen in de behoeften van werkende minima en de factoren die hen belemmeren om uit de armoede te komen.

Aanvullend voor ondernemers kunnen we nog het volgende doen:

  • Specifiek voor zelfstandigen in zwaar weer zal verder worden geïnvesteerd in communicatie en voorlichting over de uitgebreide dienstverlening aan de Hoogeveense zelfstandigen. Ondernemers zijn sneller geneigd hulp te vragen aan de gemeente als zij zich opstelt als adviseur in plaats van financieel hulpverlener. Mogelijk kunnen we een campagne ‘Beter Ondernemen’ opzetten. Daarbij communiceren dat het niet om de dienstverlening zelf gaat, maar we benadrukken waarbij wordt benadrukt dat zelfstandigen niet alleen voor financiële ondersteuning maar ook voor coaching en advies bij de gemeente terecht kunnen.
  • Daarnaast wordt ingezet op het verbinden en ondersteunen van zzp netwerken in de stad, zoals Broodfonds, zodat zij elkaar en de ondersteuning van de gemeente beter kunnen vinden. Ook kan de gemeente netwerkbijeenkomsten voor zelfstandigen met een laag inkomen bij de Kamer van Koophandel organiseren
  • We gaan werken met ondernemersprofielen, ontwikkeld op basis van een klantreis, om onze dienstverlening en klantbenadering af te stemmen op de diversiteit van deze doelgroep. De online pagina 1 Bron: OIS. 2 Sommige gemeente geven gratis presentaties over de regelingen van de gemeente voor Hoogeveners met een laag inkomen.