Afgelopen jaar heeft de gemeente bezuinigd op minima-pakket. Daarmee is ook de gratis ID voor jongeren in de bijstand weggestreept. Het CDA heeft bij nader inzien gemeend dat dit niet had gemoeten. Daarom stellen wij voor om de mogelijkheid om een gratis ID te krijgen in te voeren.