CDA is van mening dat we minimaal moeten kijken naar 2 interessante ontwikkelingen op het vlak van jongeren en schulden. De saneringsregeling voor jongeren (met voorwaarden) en het jongeren perspectieffonds.

Inmiddels zijn er in Nederland in diverse gemeente acties opgezet om jongeren schuldenvrij te laten starten op de arbeidsmarkt. Schulden worden deels afgekocht en deels omgezet naar een lening met de gemeente. Leningen met rentes die niet op 10-13% komen zoals bij de verschillende online winkels. Allee al door de lagere rente besparen jongeren honderden euro’s. In Amsterdam wordt een bedrag tot 750 euro kwijtgescholden als het ze lukt een baan of opleiding te vinden. En deze minimaal 1 jaar te behouden.

Op dit moment zijn projecten gaande in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Arnhem − nemen gemeenten schulden over. In bijvoorbeeld Den Haag, Rotterdam en Utrecht is, net zoals Amsterdam nu gaat doen, een specifieke jongerenaanpak. De gemeente Arnhem helpt alle mensen in de stad met schulden. Gemeenten als Leiden en Groningen hebben oren naar de Arnhemse schuldenaanpak.

In Amsterdam heeft 34 procent van inwoners tussen de 18 en 34 jaar schulden, tonen cijfers van de gemeente aan. De bedragen lopen uiteen van een maand te laat een telefoonrekening betalen tot tienduizenden euro’s. Volgens verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman zorgen schulden voor veel stress. Veel van deze jongeren komen door pech of onwetendheid in een situatie waar ze zonder hulp niet meer uitkomen, zegt de wethouder. ‘Daarom gaan we ze nu helpen zodat ze een nieuwe start kunnen maken.’

Het project ‘Jongeren schuldenvrije start’ begint in februari 2020. Een coach maakt samen met de betreffende jongere een plan op maat voor het vinden van een baan of opleiding. Vervolgens onderhandelt de gemeentelijke Kredietbank met de schuldeisers over de schuldenlast en koopt de schulden van de jongeren af. Dan blijft er een lening over ter hoogte van het bedrag waarmee de schuld is afgekocht. Hierdoor houden de jongeren één schuldeiser over en dat schept volgens de wethouder veel rust.

De gemeente betaalt vooraf eveneens 750 euro per traject aan schuldeisers. Zij stemmen nu vaak niet in met het treffen van een afbetalingsregeling, omdat ze volgens een gemeentewoordvoerder denken dat jongeren in de toekomst nog veel gaan verdienen. Het stadsbestuur wil het met dit bedrag aantrekkelijker maken voor ze om mee te werken aan het traject. Amsterdam wil met dit nieuwe project in 2020 zo’n 150 jongeren een schuldenvrije start bieden. De kosten hiervoor zijn in het eerste jaar naar verwachting 350.000 euro.

Jongeren Perspectief Fonds

In Den Haag is er voor jongeren met schulden het Jongeren Perspectief Fonds. Daar worden jongeren niet alleen met hun schulden geholpen, maar tegelijkertijd begeleid naar school, stages of werk. Ze betalen hun schulden terug in geld of in natura, door bijvoorbeeld stage te lopen. Utrecht heeft een Jongerenfonds. De gemeente neemt alle schulden over en de jongere sluit voor dat bedrag een lening bij de gemeente af, die de jongere binnen drie tot vijf jaar moet aflossen. In Rotterdam doet de gemeente een aanbod aan alle jongeren tussen de 18-27 jaar die voor hulp aankloppen een aanbod om van hun schulden af te komen, al dan niet met behulp van een speciaal perspectieffonds. Arnhem heeft per januari de schuld kwijtgescholden van 1.400 mensen. Het gaat om mensen die 36 maanden lang hun best hebben gedaan om hun schuld af te lossen het nog openstaande bedrag kwijt.

Het jongeren perspectief fonds bied dus interessante kansen voor jongeren. Buurgemeente Emmen doet op dit moment een pilot. Ideeal moment om als Hoogeveen ons al belangstellende te melden en van de ervaringen van Emmen te profiteren. Zie verder: Gemeenten | Jongeren Perspectief Fonds

In 2017 is het Jongeren Perspectief Fonds gestart in Den Haag, daar worden inmiddels 150 jongeren per jaar geholpen. Veel gemeente zijn geïnteresseerd en/of actief bezig met het opzetten van het JPF. Zo is in 2020 in Almere, Eindhoven en Emmen een pilot gestart.