Wij denken dat ondernemers een cruciale rol spelen als het gaat om de uitstroom uit de bijstand. Gelukkig hebben we een gezamenlijk belang. Ondernemers moeten actief zijn als het gaat om het verkrijgen van nieuw personeel.

We vinden dat de gemeente een (moreel) appel mag doen op de Hoogeveense ondernemers. En hen heel concreet mag betrekken door kandidaten aan het voor te leggen. In een netwerkorganisatie is op uitvoerend niveau een rol voor ondernemers weggelegd. We zien dat in Hoogeveen ondernemers best regelmatig worden betrokken, maar wij denken dat de netwerkorganisaties met ondernemers en onderwijs kan worden uitgebouwd. Eerder is ‘zodat het netwerkt’  genoemd. Wij denk dat een periodieke netwerkbijeenkomst met als thema ‘de Hoogeveense arbeidsmarkt’ georganiseerd zou mogen worden. Informeel, ongedwongen maar doelgericht. Mogelijk dat ons cultureel centrum hierin een rol kan spelen. Partijen kunnen tegen geringe vergoeding ook het nuttige en het aangename combineren.

Voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt is het moeilijker om ‘binnen te komen’. In Nederland zijn diverse ondernemingen die zich hier specifiek op gericht hebben.

Stimuleer sociaal ondernemen

Een bijzondere vorm van ondernemen is sociaal ondernemen volgens de standaarden van social enterprise.nl. Natuurlijk zijn vele zo niet alle ondernemers sociaal, maar social ondernemen kent een aantal specifieke voorwaarden.  We zijn in Nederland (naar Engels model) bijna zo ver dat we zelfs een apart rechtspersoon voor sociaal ondernemen krijgen. De zogenaamde BVm. De Besloten vennootschap met een maatschappelijk doel.

Sociaal ondernemen

CDA is van mening dat sociaal ondernemen gestimuleerd moet worden. Deze vorm van ondernemen is gericht op maatschappelijke doelen zoals participatie van mensen met een uitdaging op de arbeidsmarkt. Deze ondernemers zijn bereid daar een deel van de winst in te laten zitten.

De afgelopen 5 jaar heb ik op congressen van social enterprise.nl op meest bijzondere locaties mooie voorbeelden gezien van bedrijven die mensen met eenzaamheid, met achterstanden, met fysieke of psychische klachten geholpen hebben. Zeer inspirend hoe ondernemerschap mensen kan helpen. Bekende voorbeeldenzij er te over. Van Hulley in Groningen, Happy Tosti, Granny’s finest of Kromkommer, Cycloon, Specialisterren, Weee Nederland of Milieuwerk. Er zijn honderden voorbeelden inmiddels.

De KvK  (als onafhankelijke partij) heeft uitgelegd wat onder sociaal ondernemen wordt verstaan: Sociaal ondernemen: werken met een missie (kvk.nl)

Voorbeelden

Vijf inspirerende voorbeelden van sociaal ondernemen tijdens de coronacrisis! – Impact030

5 inspirerende social enterprises – Creating Heroes

CDA vind dat de gemeente Hoogeveen lokaal sociaal ondernemen moet steunen. Dat kan al heel snel door haar eigen MVI-beleid[1] goed na te leven. Dus meer lokaal en meer sociaal in te kopen.  Maar om startende of transformerende bedrijven te helpen zouden we in Hoogeveen graag zien dat we meer gaan doen.

Sociale ondernemingen en gemeenten zijn belangrijke partners in het aanpakken van maatschappelijke problemen. Of ze kunnen dat worden. Ruim zeventig procent van de sociaal ondernemers noemt de gemeente als een relevante stakeholder. En bij 13 van de 44 grootste gemeenten staat het stimuleren van sociaal ondernemerschap inmiddels in het coalitieakkoord. Dus Nederland is goed op weg, maar veel meer is mogelijk.

Gemeenten en sociaal ondernemerschap

Steeds meer gemeenten, waaronder de vier grote steden, ontwikkelden de afgelopen jaren beleid om sociaal ondernemerschap te ondersteunen. Ook de G40 heeft sociaal ondernemerschap tot speerpunt benoemd. Desondanks is verbetering mogelijk, uit recent onderzoek van PwC komen de volgende knelpunten naar voren:

  • Sociale ondernemingen voelen zich weinig herkend en erkend door gemeenten.
  • Zowel gemeenten als sociale ondernemingen ervaren de verkokering van de gemeente als een groot probleem voor samenwerking.
  • Gemeenten kopen weinig in bij sociale ondernemingen.
  • Drie van de vier gemeenten geven aan niet genoeg kennis en expertise te hebben over sociaal ondernemerschap.

Hoogeveen kan zich, op dit punt, aansluiten bij de G40 en inzetten op het voorkomen van de problemen zoals PWC heeft onderkend. We zouden graag zien dat Hoogeveen gebruik maakt van de kennis van social enterprise.nl. We lezen bijvoorbeeld dat een (min of meer) vergelijkbare gemeente als Zutphen in 2018/2019 daar vol op ingezet heeft. Wat CDA betreft komt aandacht voor sociaal ondernemen in het akkoord 2022-2026 voor Hoogeveen. Voor meer informatie zie: Ontwikkelprogramma Sociaal Ondernemen voor Gemeenten. 

Maar ook de suggesties voor ‘systemic change’ zoals Social Enterprise.nl heeft voorgesteld in ‘naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen’ zouden in overweging genomen moeten worden. Het zou goed zijn om projectmatig te kijken of de daarin genoemde principes ook voor Hoogeveen van toepassing verklaar kunnen worden. We realiseren ons dat ‘volgend sturen’ of het ‘regie aan kandidaten en werkgevers-model’ wel het nodige gaan vragen van de mentale omschakeling, maar now is the time. We zijn immers met de transformatie of paradigmashift bezig? Het aansluiten bij ‘Hallo Werk’ als digitaal matchingsplatform lijkt een minder ingrijpende stap en kan wellicht sneller worden toegepast. Daartoe zou Hoogeveen in Rijnmond of Haaglanden haar licht moeten opsteken.

Bij het stimuleren van sociaal ondernemerschap wil het CDA graag aansluiten op de bestaande activiteiten in Hoogeveen. Wij noemen met name de organisatie ‘Hoogeveense uitdaging’.

Financieren van sociaal ondernemen

Specifiek aandachtspunt voor sociaal ondernemen is om een (startend) bedrijf te financieren zonder dat je tot winstmaximalisatie komt. Banken moeten daarin echt een andere rol gaan pakken. Er zijn echter ook door overheden en in PPS-vorm sociale investeringsfonds opgericht. Hoogeveen zou in arbeidsmarkt of Drents verband kunnen kijken of dit ook in Drenthe op te zetten is. Daarom zou een speler als MKB-fonds-Drenthe ook betrokken kunnen worden.

Als voorbeeld zou het Brabant Outcomes Fund kunnen gelden. Een fonds wat reeds enige jaren functioneert en haar ervaringen met Drenten zou kunnen delen. Hoogeveen moet hierbij zeker de provincie betrekken. Voor een provincie als de onze zou sociaal ondernemen heel goed passen bij de wijk- en dorpscultuur en noaberschap. Wij hebben met het BOF maar ook met Sociaal Investeringsfonds van Maastricht contact gehad en zij zijn zeer bereid om hun ervaringen met Hoogeveen te delen:

Brabant Outcomes Fund (BOF) – Brabant Outcomes Fund Provincie Noord-Brabant

RIB – Inventarisatie resultaten sociaal investeringsfonds 2016-2018 (maastrichtbeleid.nl)

 [1] Actieplan_MVI.pdf (hoogeveen.nl)