Naturavoorzieningen zijn beloningen in verschillende ‘hulpmiddelen’. Stadspas is een middel om voordelen voor de inwoners te realiseren en daarmee deze zo aantrekkelijk te maken dat iedereen deze wil hebben. De minima kunnen deze dan gratis krijgen.

Naturavoorzieningen

Het beschikbaar stellen van goederen heeft naast het financiële voordeel voor de uitkeringsgerechtigde dat zij/hij net iets verder op de arbeidsmarkt kan komen. Soms zelfs letterlijk. Dat we daar praktisch en kostentechnisch kritisch in moeten zijn is duidelijk. We noemen aantal voorbeelden:

  1. Vervoermiddel om op het werk te komen. Van E-bike of zelfs auto.
  2. Rijbewijs als dat bijdraagt aan verkrijgen van werk. Bijvoorbeeld voor iemand die direct aan de slag kan als taxichauffeur (instapbaan) of chauffeur op Jannes-busje (wijkbasisbaan);
  3. Veiligheidsjas bij buitenwerk;
  4. Schoenen met stalen neuzen bij gevaarlijk werk;

Wat ons betreft worden natura-middelen ingezet bij vrijwel alle treden van de trap. De eerste en laatste komen daarbij niet in aanmerking. De ambtenaar die nut en noodzaak moet bereken zal echter wel rekening houden met wettelijke regelingen, er bestaat echter ruimte om iemand te helpen om uit de bijstand te komen. Het lijkt ons goed om de richtlijnen (principle based) duidelijk op te stellen. Daarbij is er in onze gedachten altijd ruimte voor eigen professionele inschatting. In kader van ondernemend denken (businesscase) kan gewerkt worden met een 4-ogen principe. Tenslotte is het leerzaam om periodiek (jaarlijks) een analyse te maken en daarbij de ‘prestaties’ per deskundige te vergelijken. Dit met als enig doel om te kijken of de werkcoaches consistent handelen. Aan deze benchmark mogen geen prestatie-criteria voor ambtenaren worden verbonden.

Bij deze voorzieningen kan in de situatie van de instapbanen natuurlijk ook een beroep op de werkgever worden gedaan!

Stadspas

Het is 2014 als ik als nieuwbakken raadslid gevraagd wordt door oudgediende Wim Warrink om te komen praten over de Stadjerspas zoals hij die in Groningen gezien heeft. We waren enthousiast, maar toch is er niets van gekomen. Zelf ben ik met Hoogeveense ondernemers in 1996-1997 bezig geweest met de Cascade-card. Het is hoogst opmerkelijk dat dit anno 2021 weer op onze weg komt. Natura-voorzieningen middels een card (anno 2021 is dit natuurlijk –ook- een app).

Er zijn in Nederland en zelfs in Hoogeveen voorbeelden van cards die voordelen geven. In Hoogeveen is al tientallen jaren de personeelsvereniging van Bethesda op dat front erg actief. Het is naar de mening van het CDA nodig om weer na te denken over een Hoogeveense card/app. Dat komt omdat de P-wet erg weinig ruimte biedt om minima te helpen. We constateerden al in H2 en H3 dat het niveau van de bijstand te gering is. Daarom zie je in onze trap naar werk ook dat wij andere (wettelijk) toegestane middelen willen inzetten. Zoals de vrijwilligersvergoeding of natura-bijdragen. Hiervoor spraken we over natura-voorzieningen die direct (en langdurig) tot werk leiden, maar voor de brede groep van mensen met een uitdaging op de arbeidsmarkt willen we ook natura-voorzieningen realiseren. CDA is voorstander van minder markt, minder overheid en meer samenleving. CDA zou dan ook graag zien dat dergelijk initiatief door de samenleving gedragen werd. Let wel dit is niet een minima-pas waar wij het over hebben. Een Hoogeveense voordeelcard moet gewoon te koop zijn. Als deze dan goed draait willen ook niet-minima deze pas kopen bij zeg maar de stichting ‘Goed-Koop-Hoogeveen-Pas’ of dergelijks. Daarmee tackelen we in onze beleving ook het gevaar van stigmatisering. Immers even gebruiken app of pas in het Hoogeveense verkeer. Wij zijn als CDA ook bereid om dit initiatief mede te dragen.

Er zijn in den lande mooie voorbeelden waar we ons aan kunnen spiegelen en door kunnen laten inspireren. Zie bijvoorbeeld de Informatie – Rotterdampas. Deze pas kost € 60 maar biedt diverse mogelijkheden (evenementen, sport, speeltuinen, pretparken en winkels) om dit snel terug te verdienen. De in Rotterdam gebruikte methodes als aow-tegoed of jeugdtegoed zijn goede voorbeelden van hoe met moderne technologie specifieke doelgroepen worden geholpen om hun leven mee zin, kleur en vrolijkheid mee te geven, maar ook om te voorkomen dat je in ongezonde situatie komt en zelfs om kosten mee te besparen.  Al met al na afschaffing van kindpakket een goede methode om eens te kijken of we niet betere methoden kennen voor Hoogeveen.

Overigens zouden we daar maatschappelijke initiateven die veel ervaring hebben met minima bij moeten betrekken. Zeker stichting leergeld en sport-cultuur-fonds Drenthe. Zodat samen gewerkt gaat worden voor één doel. City-Butler zou meegenomen moeten worden in dit onderzoek.

Andere voorbeelden:

Ooievaarspas, maakt meedoen mogelijk. – Ooievaarspas

Homepage – DordtPas

Graag combineren we deze pas met het ‘buy local’ concept om retailondernemers in Hoogeveen te steunen. We zagen dat in een plaats als Culemborg dit werkt:

Inwoners Culemborg kunnen lokale ondernemers steunen met nieuwe stadspas – GROUPCARD

Ook zien we dat dergelijk project in sommige gemeenten ondersteunt wordt door (geselecteerde) mensen  die in de bijstand zitten en dit als basisbaan hebben opgepakt.

Het bereik van de Stadspas onder zelfstandigen is laag. Uit onderzoek blijkt dat zelfstandigen vooral behoefte hebben aan financiële ondersteuning, cursussen en netwerken. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we het stadspasaanbod beter kunnen laten aansluiten bij de behoeften van zelfstandigen. Specifieke ondernemersvoordelen kunnen de stadspas bijvoorbeeld aantrekkelijker maken voor zelfstandigen.