In Arnhem krijgt wie uitstroomt naar werk ook te horen dat er een ‘nazorgloket’ is. Een nieuwe gang langs afdelingen en instanties is niet nodig. Bij de instapbaan gaan we daarin nog wel iets verder dan een loket. Zie daarover het bericht ‘instapbaan’.

In dit artikelen is sprake van het nazorgloket:

Bijstand en aan het werk. Je moet maar durven! – stimulansz

De stap zetten van uitkering naar betaald werk – Binnenlands Bestuur